Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Winkel
 • Video's
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Drenten aan het spelen

Wandeling

Bircmede novice najaar

herplaatser

Nieuwe procedure twijfel afstamming

afstammingstwijfelDe Raad van Beheer heeft de procedures voor twijfel aan de afstamming van een nest geëvalueerd. Daarbij heeft zij ook de consequenties van een gegronde reden tot twijfel, zoals stamboomweigering en het doorhalen van stambomen, meegenomen.

De conclusie is dat het Kynologisch Reglement duidelijke regels stelt ten aanzien van stamboomweigering en doorhalen van stambomen en derhalve nu geen dringende aanpassing behoeft. Wel was er behoefte aan een duidelijker vastgelegde procedure van afhandeling.

De nieuwe procedure regelt een zorgvuldige afhandeling waarbij het van groot belang is dat diegene die twijfelt aan de afstamming voldoende bewijs levert. De Raad beslist vervolgens of en welk onderzoek nodig is om vast te stellen of de twijfel aan de afstamming gegrond is.

Zo zal bijvoorbeeld in het ene geval literatuuronderzoek naar de genetische achtergrond van vachtkleurpatronen in het ras toereikend zijn en is in een ander geval een complex en duur afstammingsonderzoek noodzakelijk.

De nieuwe procedure maakt inzichtelijk hoe de Raad twijfel over afstamming in behandeling neemt.

Mededeling Raad van Beheer 2-5-2007 : Voor meer informatie over de nieuwe procedure kunt u terecht op de website van de Raad van Beheer.

Ook kunt u het bijgaande PDF document raadplegen.

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 (0)172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden