Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Winkel
 • Video's
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Drenten aan het spelen

Wandeling

Bircmede novice najaar

herplaatser

ECVO-oogonderzoek

Wij hebben u in oktober 2006 reeds geïnformeerd, dat helaas soms onduidelijkheid bestaat over de geldigheid van de ECVO-uitslagen. Als een hond  bekend staat als ‘niet vrij’, komt het soms voor dat een panellid bij een tweede onderzoek tot een ander oordeel komt. In het geval van twee niet-gelijk luidende onderzoeksuitslagen blijft de meest negatieve uitslag geldig tot de hond is onderzocht door het NL-ECVO-panel (dus ook als er na het onderzoek met de negatieve uitslag meerdere keren “vrij” is gegeven!).
ECVOHet oordeel van het NL-ECVO-panel is doorslaggevend  en geldt als de definitief geldige uitslag. Zolang de hond niet is beoordeeld door het NL-ECVO-panel, blijft hij dus in principe verdacht van een erfelijk beschouwde oogaandoening en kan beter even gewacht worden om de hond in te zetten voor de fok, totdat het panel zich heeft uitgesproken. Helaas zijn in het verleden niet alle eigenaren zich voldoende bewust geweest van deze regel. Daarnaast komt het voor dat eigenaren soms, uit eigen beweging, de hond ruim binnen de periode van een jaar voor een ‘second opinion’ bij een ander panellid voor onderzoek aanbieden. Zij ondertekenen op het Rapport-Oogonderzoek, al of niet naar waarheid, een verklaring dat de hond wel of niet eerder was onderzocht en wat het eventuele resultaat van dat onderzoek was. Als het tweede panellid tot een ander oordeel komt, zijn de tegenstrijdige uitslagen voor een vereniging en/of fokadviescommissie en voor de GGW onhanteerbaar.

Het is dus uitermate belangrijk dat een eigenaar bij herhaald bezoek aan een NL-ECVO-panel duidelijk kenbaar maakt dat haar/zijn hond bij een eerder onderzoek ‘ (voorlopig) niet vrij’ is gegeven. In dat geval kan een panellid, die de hond als ‘ vrij’ beoordeeld, direct een afspraak maken  voor de eigenaar bij het NL-ECVO panel voor een definitief oordeel.

In 2005 is derhalve in overleg met het ECVO-panel besloten om vanuit GGW in de terugrapportage naar de rasvereniging enkel nog de (voorlopig) geldige uitslag te vermelden. Dit zodat het voor de rasvereniging (RV) duidelijk is dat er mogelijk nog twijfel bestaat over het risico op als erfelijk beschouwde oogaandoeningen bij dit dier en het NL-ECVO-panel nog een oordeel moet vellen. Het blijkt dat helaas deze goedbedoelde aanpassing niet naar alle partijen correct is gecommuniceerd. Hierdoor kan een eigenaar indien sprake is van twee tegenstrijdige uitslagen onaangenaam verrast worden bij de publicatie van de ooguitslagen door de RV. Hoewel zijn hond voor het meest recente onderzoek de uitslag ‘vrij’ had gekregen, dient immers tot de uitspraak van het NL-ECVO-panel de eerdere ‘niet vrij’ uitslag als de (voorlopige) geldige uitslag te worden aangehouden en wordt deze dus ook als dusdanig door GGW teruggerapporteerd naar de rasvereniging.  Zodra het ECVO-panel zich heeft uitgesproken, wordt dat oordeel als de definitieve uitslag door GGW vastgelegd en naar de rasvereniging gerapporteerd.

Om het verschil in meest recente uitslag en (voorlopig) geldige uitslag voor alle partijen meer inzichtelijk te maken, heeft GGW een voorstel voor een technische aanpassing van het registratiesysteem ingediend bij het automatiseringsbedrijf van de Raad. Dit zodat in de toekomst in de rapportage, zowel de uitslag van het meest recente onderzoek, als de eerdere ‘ niet vrij’ uitslag kan worden weergegeven en dat het ECVO-panel zich dient uit te spreken over de definitieve uitslag. De eigenaar wordt er dan op geattendeerd dat de uitslag nog ter discussie staat en zij/hij actie moet ondernemen voor een definitieve uitspraak. Wanneer de uitslag een definitieve uitslag van het ECVO-panel betreft, zal dit ook in de rapportage worden aangegeven., Totdat deze aanpassingen zijn gerealiseerd zal GGW de huidige procedure handhaven. Hieronder vindt u alle afspraken rondom het ECVO-onderzoek nog even op een rijtje.

¹ Kynologisch medewerker Raad van Beheer op Kynologisch Gebied + hoofd Afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn (GGW)

1. In het algemeen geldt dat als de eigenaar wil dat het panel een geldige uitslag heroverweegt dan is het noodzakelijk een afspraak te maken bij het ECVO-panel (gemakkelijkste via het ECVO-panellid dat het laatste onderzoek heeft verricht). Zodra het ECVO-panel zich heeft uitgesproken, wordt deze als de definitieve uitslag door GGW vastgelegd en ook naar de rasvereniging gerapporteerd.

2. De ECVO-oogonderzoeksresultaten zijn maximaal 12 maanden geldig, met uitzondering van enkele afwijkingen die aangeboren zijn of afwijkingen die (chirurgisch) kunnen worden gecorrigeerd. Dit betreft:

 • Collie Eye Anomalie (CEA-CH/CRD)
 • Retina Dysplasie (RD) - (multi)focaal
 • Distichiasis/ectopische cilie
 • Entropion/trichiasis
 • Ectropion/macroblepharon

Voor de aangeboren afwijkingen: RD (kan op latere leeftijd wegtrekken met het groter worden van de oogbol) en CEA-CH (kan worden gecamoufleerd bij de verdere ontwikkeling van de oogachtergrond) geldt dat, indien zij bij een nestcontrole (tussen 6e en 7e levensweek) zijn vastgesteld, een NL-ECVO-panelonderzoek, dan wel een beroepsprocedure dient te worden verricht voor de voor de 12e levensweek. Voor de groep afwijkingen die chirurgisch kunnen worden gecorrigeerd (distichiasis/ectopische cilie, entropion/trichiasis en ectropion/macroblepharon) is de uitslag blijvend. Dit betekent dat voor de hiervoor omschreven uitzonderingsgevallen, ongeacht of tijdens een later onderzoek een als erfelijk beschouwde oogaandoening ‘ vrij’ wordt gegeven, de geldige uitslag van het ECVO-onderzoek  ‘ niet vrij’ blijft, en als zodanig door GGW aan de RV wordt gerapporteerd. Een rasvereniging dient dan te besluiten wat bij een dergelijk geval het fokadvies moet zijn. Voor de CEA-CH/CRD bestaat sinds kort een DNA-test die dan de doorlag kan geven. Voor (Multi)focale RD bestaat een dergelijke test helaas nog niet. Daar kan alleen een testkruising meer informatie omtrent het genotype verschaffen. Zijn CEA-CH of RD op een latere leeftijd vastgesteld en er bestaat twijfel over de uitslag dan zal het oordeel van het NL-ECVO-panel de doorslag moeten geven.

3. Bij de uitslag ‘(voorlopig) niet vrij’  kan de hond na 6 of 12 maanden (zoals aangegeven op het onderzoeksrapport) opnieuw bij het panellid voor onderzoek worden aangeboden. Als de hond dan wederom niet vrij wordt gegeven, is de definitieve uitslag: ‘niet vrij'.  Echter, als de hond bij herhalingsonderzoek ‘vrij’ wordt gegeven, blijft de uitslag ‘(voorlopig) niet vrij‘ gelden, tot het NL-ECVO-panel zich erover heeft uitgesproken. De beslissing van het NL-ECVO-panel is dan definitief!

Dit betekent dus dat hoewel de hond voor het meest recente onderzoek de uitslag ‘vrij’ heeft gekregen, de eerdere ‘niet vrij’ uitslag als de geldige uitslag moet worden aangehouden en ook als dusdanig door GGW wordt teruggerapporteerd naar de rasvereniging.

Mocht er ondanks een zorgvuldige controle, toch onduidelijkheid zijn over de (geldigheid van de) uitslag van een oogonderzoek, dan kunt u contact opnemen met de afdeling GGW via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schrijven naar:
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
Afd. GGW, Postbus 75901
1070 AX Amsterdam.

De medewerkers van de GGW zullen dan in overleg met het NL-ECVO-panel, zorgen dat zo snel mogelijk voor alle partijen duidelijkheid wordt verschaft over de geldigheid van de uitslag.
In de hoop  u hiermee van dienst te zijn, Met vriendelijke groet,

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
Afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn.

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 (0)172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden