Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Winkel
 • Video's
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Drenten aan het spelen

Wandeling

Bircmede novice najaar

herplaatser

Rastypische eigenschappen

In de kleine akkers afgescheiden door houtwallen en heidevelden werd van oudsher in Drenthe gejaagd met Drentsche Patrijshonden. De kleine akkers waren dankzij hun beschutting een waar eldorado voor veerwild en daarmee bij uitstek geschikt om te bejagen met een hond die kort onder het geweer werkt en goed een singel, houtwal of een wieke (brede veensloot) kan afzoeken. De witte kleuraftekening van de hond is hierbij van groot nut: de jager kan zijn hond zo uitstekend volgen en ziet hem, zelfs op enige afstand, voorstaan op het wild in de houtwal. De relatief arme Drentse boeren hadden niet de mogelijkheid om meer dan een hond te houden en dus moest de Drent gebruikt kunnen worden als allround jachthond (voorstaan en apporteren), erfhond en gezinshond. Op deze vier eigenschappen werden de honden de afgelopen eeuwen geselcteerd en de rastypsiche eigenschappen zijn goed bewaard gebleven.

De 4 meest kenmerkende rastypische eigenschappen van de Drentsche Patrijshond zijn:

 • Voorstaan

 • Apporteren

 • Erfhond

 • Huishond


Reu of Teef

Het verschil tussen een reu of teef in gedrag is niet zo groot. Fysiek is een reu wel groter en sterker dan een teef. Dominantieproblemen komen soms voor bij reuen. Van groot belang is dat er een goede match wordt gemaakt tussen de pup en zijn nieuwe eigenaar(s) voor wat betreft het individuele karakter en temperament.

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 (0)172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden