Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Winkel
 • Foto's
 • Video's
 • Contact
 • Blogs
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Rockanje

DW4

Bircmede novice najaar

herplaatser

fokdag 2016 1Deze week kregen de fokkers die met hun nest op de tweede fokdag in oktober 2016 hadden moeten verschijnen een mail van de EVC, dat deze fokdag niet doorgaat en naar het voorjaar van 2017 wordt verschoven. Als reden werd opgegeven dat er te weinig nesten waren voor deze fokdag.

Maar dat is helaas niet de enige reden.

Als bestuur hebben wij dit besluit moeten nemen omdat:

 • de Markthal vanaf 1 juli niet meer beschikbaar is en afgebroken wordt. Een nieuwe locatie voor een gunstige prijs werd op korte termijn helaas niet gevonden.
 • zoals al eerder gemeld, er veel minder nesten uitgenodigd konden worden
 • de vereniging wegens het teruglopen van het ledenaantal minder kosten kan maken en probeert op alle fronten te bezuinigen. Het organiseren van slechts 1 fokdag per jaar scheelt behoorlijk in de uitgaven.

We beseffen terdege dat het voor de fokkers en dekreu eigenaren heel vervelend is, mede omdat de meesten de datum voor de fokdag al aan de pupeigenaren zullen hebben doorgegeven. We hebben echt geprobeerd om een locatie te vinden die qua oppervlakte en prijs voldeed om deze fokdag zoals gewoonlijk in het najaar te organiseren, maar helaas is dat niet gelukt. Voor volgend jaar hebben we al wel een locatie vastgelegd die groot genoeg is om alle nesten te keuren, met voldoende ringen en voldoende keurmeesters.

Wel is het de bedoeling dat we vanaf volgend jaar één fokdag per jaar gaan houden vanwege het kostenplaatje en het teruglopende aantal nesten. Natuurlijk is het wel zo dat, al zijn de pups die dan op de fokdag moeten komen tussen de 1½ en 2½ jaar oud, ze allen een officiële kwalificatie zullen krijgen.

Het spijt ons zeer dat we de fokkers en dekreu eigenaren niet eerder konden informeren en we hopen dat een ieder begrip kan opbrengen voor dit besluit.

Mochten er nog vragen leven, dan vernemen wij dat graag.

Namens het bestuur van de VDP,

 

Hanneke Alberts-Oets

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 (0)172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden

Creative Commons-LicentieDit werk van de Vereniging Drentsche Patrijshond valt onder:
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie
Laatste aanpassing aan de website:
30 July 2019 (13:45).