Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Winkel
 • Foto's
 • Video's
 • Contact
 • Blogs
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Rockanje

DW4

Bircmede novice najaar

herplaatser

Enige tijd geleden heeft de Vereniging, de VDP, een commissie in het leven geroepen om de rasstandaard aan te passen aan de nieuwe richtlijnen van de FCI.
De commissie bestond uit de heren A.J. Booij, W. Wellens en mevrouw J. Offereins.

De eerste bijeenkomst werd besteed aan eventuele aanpassingen. Met name werd geprobeerd om de zogenoemde ticking of licht schimmel nog beter te omschrijven dan nu al het geval is. Dit is steeds opnieuw een struikelblok zoals werd ervaren tijdens de opleiding voor keurmeesters die vorige maand werd afgerond.

De FCI heeft een standaard format gemaakt, waar alle rasstandaarden aan moeten voldoen. Dit is, met inachtneming van de oude rasstandaard, zoveel mogelijk gedaan, zodat er niet opeens een andere Drentsche Patrijshond ontstaat. De fouten, ernstige fouten en diskwalificerende fouten zijn nu afzonderlijk aan het einde van de standaard opgenomen.

Een en ander houdt in dat de rasstandaard qua opmaak er anders uitziet, dan men gewend is.

De Vereniging alsmede de Raad van Beheer op kynologisch Gebied in Nederland hebben de aangepaste rasstandaard al eerder goedgekeurd en sinds 17 mei 2016 heeft ook de FCI haar fiat er aan gegeven.

Deze nu geldende rasstandaard voor de Drentsche Patrijshond staat hier:

icoonpdf Nederlands (Aan de vertaling wordt nog gewerkt)
icoonpdf Engels (Klaar)

Wim Wellens.

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 (0)172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden

Creative Commons-LicentieDit werk van de Vereniging Drentsche Patrijshond valt onder:
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie
Laatste aanpassing aan de website:
30 July 2019 (13:45).