Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Winkel
 • Video's
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Drenten aan het spelen

Wandeling

Bircmede novice najaar

herplaatser

Mededeling bestuur: Gezondheidsbeleid van de Vereniging en Fokken zonder Gokken

logoVDP transparant2

Tijdens de bespreking van 28 juni 2016 is aan de groep mensen achter het initiatief “Fokken zonder gokken” door een afvaardiging van het bestuur het voorstel gedaan om de doelstelling van het initiatief in te passen in het gezondheidsbeleid van de vereniging. Dit voorstel kwam neer op het oprichten van een werkgroep bestaande uit leden van het initiatief en leden van de FBC. Op deze wijze zouden de wederzijdse contacten en de aanwezige kennis gebruikt en de werkdruk beheerst kunnen worden. Het voorstel moest uiteraard nog door het bestuur van de vereniging in overleg met de FBC worden besproken en goedgekeurd.

Het initiatief heeft inmiddels laten weten de voorgestelde samenwerking niet te wensen, hetgeen door ons ten zeerste betreurd wordt.

Bestuur en FBC zullen zich thans beraden op mogelijke vervolgstappen.

 

Bestuur en FBC

 

 

(Ambtelijk) Secretaris gezocht voor de EVC

ambtelijk secretarisWie wil de Evenementencommissie komen helpen als s(ambtelijk) secretaris?

Voor de evenementencommissie zijn we op zoek naar iemand die wil helpen bij administratieve taken zoals het notuleren van de vergaderingen (ca. 5 x per jaar) en het verrichten van  alle voorkomende administratieve werkzaamheden binnen de commissie.
Enige kynologische kennis is een natuurlijk een pré maar het niet perse noodzakelijk.


Voor verdere vragen en uw eventuele aanmelding kunt u zich wenden tot de secretaris van de vereniging,

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afgelasting van de tweede fokdag 2016

fokdag 2016 1Deze week kregen de fokkers die met hun nest op de tweede fokdag in oktober 2016 hadden moeten verschijnen een mail van de EVC, dat deze fokdag niet doorgaat en naar het voorjaar van 2017 wordt verschoven. Als reden werd opgegeven dat er te weinig nesten waren voor deze fokdag.

Maar dat is helaas niet de enige reden.

Als bestuur hebben wij dit besluit moeten nemen omdat:

 • de Markthal vanaf 1 juli niet meer beschikbaar is en afgebroken wordt. Een nieuwe locatie voor een gunstige prijs werd op korte termijn helaas niet gevonden.
 • zoals al eerder gemeld, er veel minder nesten uitgenodigd konden worden
 • de vereniging wegens het teruglopen van het ledenaantal minder kosten kan maken en probeert op alle fronten te bezuinigen. Het organiseren van slechts 1 fokdag per jaar scheelt behoorlijk in de uitgaven.

We beseffen terdege dat het voor de fokkers en dekreu eigenaren heel vervelend is, mede omdat de meesten de datum voor de fokdag al aan de pupeigenaren zullen hebben doorgegeven. We hebben echt geprobeerd om een locatie te vinden die qua oppervlakte en prijs voldeed om deze fokdag zoals gewoonlijk in het najaar te organiseren, maar helaas is dat niet gelukt. Voor volgend jaar hebben we al wel een locatie vastgelegd die groot genoeg is om alle nesten te keuren, met voldoende ringen en voldoende keurmeesters.

Wel is het de bedoeling dat we vanaf volgend jaar één fokdag per jaar gaan houden vanwege het kostenplaatje en het teruglopende aantal nesten. Natuurlijk is het wel zo dat, al zijn de pups die dan op de fokdag moeten komen tussen de 1½ en 2½ jaar oud, ze allen een officiële kwalificatie zullen krijgen.

Het spijt ons zeer dat we de fokkers en dekreu eigenaren niet eerder konden informeren en we hopen dat een ieder begrip kan opbrengen voor dit besluit.

Mochten er nog vragen leven, dan vernemen wij dat graag.

Namens het bestuur van de VDP,

 

Hanneke Alberts-Oets

De nieuwe rasstandaard

Enige tijd geleden heeft de Vereniging, de VDP, een commissie in het leven geroepen om de rasstandaard aan te passen aan de nieuwe richtlijnen van de FCI.
De commissie bestond uit de heren A.J. Booij, W. Wellens en mevrouw J. Offereins.

De eerste bijeenkomst werd besteed aan eventuele aanpassingen. Met name werd geprobeerd om de zogenoemde ticking of licht schimmel nog beter te omschrijven dan nu al het geval is. Dit is steeds opnieuw een struikelblok zoals werd ervaren tijdens de opleiding voor keurmeesters die vorige maand werd afgerond.

De FCI heeft een standaard format gemaakt, waar alle rasstandaarden aan moeten voldoen. Dit is, met inachtneming van de oude rasstandaard, zoveel mogelijk gedaan, zodat er niet opeens een andere Drentsche Patrijshond ontstaat. De fouten, ernstige fouten en diskwalificerende fouten zijn nu afzonderlijk aan het einde van de standaard opgenomen.

Een en ander houdt in dat de rasstandaard qua opmaak er anders uitziet, dan men gewend is.

De Vereniging alsmede de Raad van Beheer op kynologisch Gebied in Nederland hebben de aangepaste rasstandaard al eerder goedgekeurd en sinds 17 mei 2016 heeft ook de FCI haar fiat er aan gegeven.

Deze nu geldende rasstandaard voor de Drentsche Patrijshond staat hier:

icoonpdf Nederlands (Aan de vertaling wordt nog gewerkt)
icoonpdf Engels (Klaar)

Wim Wellens.

Gezondheidsenquête 2015

rode kruisEr zijn 245 gezondheidsenquêtes ingevuld en teruggestuurd waarvoor hartelijk dank. Een uitgebreid verslag is te vinden op de website.

Keurmeestersbijeenkomst 2015

Op 18 november j.l. wwerd er een keurmeestersbijeenkomst georganiseerd door Vereniging de Drentsche Patrijshond waarop ook alle aspirantkeurmeesters en een afvaardiging van de Drentsche Patrijshonden Club Nederland waren ook uitgenodigd.

Doel

Doel van de bijeenkomst was om eens gezamelijk over de nieuwe rasstandaard te discussiëren. Deze nieuwe rasstandaard is op verzoek van het bestuur, gemaakt door dhr. W. Wellens, dhr A Booij en mw. J. Offereins. Er moet nl. een “nieuwe” rasstandaard komen, volgens een vast format dat wordt aangeleverd door de Raad van Beheer. De RvB beoogt hiermee meer uniformiteit en overzicht in de rasstandaarden te krijgen. Belangrijk om op te merken is dat er NIETS veranderd aan het exterieur van de Drent, maar dat een aantal zaken slechts duidelijker worden omschreven en in aparte “kopjes” ondergebracht. Dat maakt tzt het zoeken naar en vergelijken van de eigenschappen van de verschillende rashonden een stuk overzichtelijker.

Verloop van de bijeenkomst

Dhr. W. Wellens gaf een duidelijke presentatie waarin alle punten van de rasstandaard werden besproken. Deze rasstandaard is inmiddels goedgekeurd door de Raad van Beheer en is nu voor goedkeuring aangeboden aan de FCI. We hopen dat de rasstandaard voorjaar 2016 door hen zal worden goedgekeurd. Als dat zo is, dan zal de nieuwe standaard uiteraard worden gepubliceerd.

Verder hebben we de aanwezige keurmeesters gevraagd welke zaken volgens hen opvallend waren bij het keuren van de Drent.

De volgende zaken werden genoemd:

 • de voorhand te ver naar voren geplaatst,
 • te elegante honden (type verlies),
 • te hellend bekken,
 • gebitsfouten zoals ontbreken van meerdere elementen,
 • honden met een te groot/grof hoofd en teveel lip waardoor ze dogachtig lijken,
 • de uitdrukking van de hoofd niet Drentachtig,
 • sommige honden op de fokdagen “flink aan de maat”.

Gebit

Met name over het gebit werd lang en uitgebreid gesproken. We hebben met elkaar afgesproken dat de gebitten helemaal gecontroleerd gaan worden zodat we een beter overzicht gaan krijgen hoe het nu werkelijk zit met de gebitten van de Drenten. De keurmeesters zullen dit ook duidelijk in het keurverslag vermelden. We hopen hierdoor een beter overzicht te krijgen en kunnen dan bekijken of het nodig (en mogelijk ) is om, in verband met de genenpool, adviezen te geven of maatregelen te nemen.

Al met al een zeer boeiende en leerzame avond!

de FBC

Gezondheidsenquête

logoVDPDe gezondheid van Onze Drent staat natuurlijk hoog in het vaandel van de Vereniging: reden om weer een gezondheidsenquêtes te houden onder eigenaren van Drentsche Patrijshonden.

De gezondheidsenquêtes over honden geboren in 2009 en 2012 zijn per mail of per post verstuurd.


Motivatie

Gezondheidsenquêtes zijn nodig omdat we alleen met medewerking van de eigenaren, problemen bij de Drentsche Patrijshond kunnen signaleren, registreren en aanpakken.
Daarom is het belangrijk dat iedereen die de enquête ontvangt, deze zo volledig mogelijk invult en terugstuurt.

Inteelt en Verwantschap Drentsche Patrijshond

Het heeft even geduurd maar uiteindelijk hebben we de presentatie gekregen die Laura Roest, dierenarts van de Raad van Beheer, tijdens de Algemene Ledenvergadering (2015) heeft gegeven.

Tijdens de bijeenkomst vertelde Laura over:

 • Verwantschap en inteelt
 • Problemen binnen "De Drentsche Patijshond"
 • Maatregelen die inteelt en verwantschap kunnen beperken

icoonpdf  Het verslag is hier te lezen.

Overzicht aantal dekkingen per Reu

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2015 werd de Dekbeperking voor Reuen aangenomen. Het aantal dekkingen dat een reu mag doen is vanf nu beperkt en dus moet worden bijgehouden hoevaak een reu gedekt heeft.

Sinds vandaag staat dit overzicht voor ingelogde leden online.

Portokosten buitenland / Postage abroad

Aan alle leden woonachtig buiten Nederland

postzegelOnze Vereniging heeft tot op heden geen kosten in rekening gebracht voor het opsturen van het clubblad naar de 60 leden die buiten Nederland wonen.

De portokosten voor het versturen van “Onze Drent” naar het buitenland zijn echter dusdanig hoog (min. € 34,50 per jaar per lid) dat het bestuur heeft besloten om met ingang van het augustusnummer 2015 het blad voortaan digitaal te versturen wanneer u woonachtig bent buiten Nederland. Dit betekent een besparing van ruim € 2.000,00 aan (extra) portokosten per jaar.

Wilt u het blad toch in “papieren vorm” blijven ontvangen, dan kan dat natuurlijk. De extra portokosten zullen dan wel in rekening worden gebracht.

Wij gaan ervan uit dat u begrip heeft voor deze onplezierige maatregel en wensen u desondanks nog veel leesplezier.

To all members living abroad

Until now the association “De Drentsche Patrijshond” did not charge postal rates for sending the club journal to our 60 members living abroad.

However, since the overseas postal charges are so expensive (at least €34,50 per year per member) the board regretfully had to decide to send “Onze Drent” only in digital form to our members living abroad, starting August 2015. This reduces the postal expenses with at least €2000,00 per year.

It is of course still possible to receive the magazine in paper form but then we have to charge the extra postal rates.

We trust that you understand this unpleasant but necessary action and we sincerely hope that you will still read the magazine Onze Drent, with pleasure.

Henk Companjen: erelid van de vereniging

Henk Companjen3KHenk Companjen Erelid van de vereniging

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering (maandagavond, 15 juni) werd Henk Companjen onder luide toejuiching van de aanwezige leden, benoemd als Erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond!
Met zijn terugtreden uit de GBC kwam er een einde aan zijn 32-jarige staat van dienst. Deze ledenvergadering was nu een goede gelegenheid om hem met het erelidmaatschap te verrassen.

In zijn dankrede had Henk echter ook nog een mooie verrassing voor de vereniging.
U leest meer over de toespraak van Henk bij de blogs.

Bewijs van vakbekwaamheid

16 april 2015 - Nieuwe opleidingen ‘Bewijs van vakbekwaamheid’ beschikbaar. Dit is interessant voor fokkers, pensionhouders etc.

Werkt u met dieren, vangt u dieren op, fokt of verkoopt u dieren? Dan heeft u misschien te maken met het Besluit Houders van dieren. Een van de onderwerpen daarin is het nieuwe bewijs van vakbekwaamheid. Hoe zat dat ook alweer?

Overal waar dieren bedrijfsmatig worden gehouden of verkocht, moet iemand aanwezig zijn die een bewijs van vakbekwaamheid heeft voor de betreffende diergroep. Er zijn vijf groepen gedefinieerd:

 1. Hond en Kat
 2. Overige zoogdieren
 3. Vogels
 4. Vissen
 5. Herpeten (Amfibieën en Reptielen)

U kunt meer informatie krijgen op: LICG

Verenigingsarchief

archiefHet bestuur van de vereniging heeft een begin gemaakt met het digitaliseren van oude jaargangen van Onze Drent, te beginnen bij het begin: 1965.
Het is de bedoeling dat de gedigitaliseerde versies van Onze Drent op de website komen te staan, zodat leden deze oude tijdschriften kunnen inzien. Het is gewoon heel leuk om te lezen hoe het er vroeger aan toe ging. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat deze tijdschriften (digitaal) bewaard zullen blijven.

Ook zijn we nieuwsgierig naar oude foto’s, papieren en andere memorabilia met betrekking tot de Drent en de Vereniging en we roepen dan ook iedereen op om te kijken of zij wellicht nog mooie foto’s of andere dingen “op zolder hebben liggen“, die voor het archief van de vereniging van belang (kunnen) zijn of die gewoon leuk zijn om voor het nageslacht te bewaren.
Kortom gaat op zoek naar alles wat in een verenigingsarchief op zijn plaats zou zijn :-)

Symptomen Giardia en Parvo

Er zijn 2 nare ziekten die de laatste tijd wat meer lijken voor te komen. Voor uw informatie hieronder de symptomen.

Symptomen van Giardia

 • Telkens terugkerende diarree. (De hond hoeft niet ziek te zijn)
 • Voedsel wordt vaak slechter verwerkt
 • De hond verliest gewicht en is sloom

Laat bij de dierenarts een diagnose stellen.

Symptomen van Parvo

 • Lusteloos
 • Niet willen eten
 • Braken, bloed bij braken
 • Diarree. Deze stinkt en is meestal zeer waterig en bloederig

Ga onmiddellijk naar de dierenarts. Bij niet tijdig behandelen, zijn de gevolgen soms desastreus.

In 'Onze Drent' van april 2015 ga ik verder op bovenstaande beelden in.

J.Broekman – Dekker

Gezondheidsuitslagen online

De ED, HD en ECVO-uitslagen staan weer online voor leden. Na inloggen zijn de uitslagen hier te bekijken.

HD en ECVO uitslagen

De HD en ECVO uitslagen worden voortaan (sinds 4 oktober 2014) op het ledendeel van de website  geplaatst en niet meer in "Onze Drent". De reden hiervoor is dat de uitslagen eenvoudig kunnen worden opgezocht in het register van onze vereniging, op de site van de Raad van Beheer en, op verzoek van talloze leden, ook op het ledendeel van onze vereniging.
Elektronische uitslagen zijn nu eenmaal altijd sneller beschikbaar dan de gedrukte en er kan (via Ctrl-F) makkelijk in gezocht worden. Het is dus zonde (en dubbelop) om ze ook nog eens in "Onze Drent" te plaatsen.

Om toegang te krijgen tot het verenigingsregister kan een leesaccount aangevraagd worden.

 • Meer informatie over het register en hoe u een leesaccount kunt aanvragen vindt u hier op onze website.  
 • De gezondheidsuitslagen van de Raad van Beheer vindt u hier op de website.
 • De uitslagen worden ook als lijst gepubliceerd (onder Fokken -> Uitslagen) voor hen die ingelogd zijn.  

 

Herplaatsen van een Drent?

Er zijn verschillende redenen waarom een hond moet worden herplaatst, zoals tijdgebrek, echtscheiding, ziekte of overlijden van de eigenaar. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat een hond wordt aangeboden in verband met gedragsproblemen, waarbij de baas/hond relatie ernstig is verstoord.

Als de verstandhouding tussen baasje en Drent niet goed is, is het van groot belang om op tijd (deskundige) hulp te vragen. Dan komt herplaatsing wegens gedragsproblemen waarschijnlijk helemaal niet meer in beeld...en kunt u nog heel lang genieten van uw Drent.

In 'Onze Drent' van juni is een artikel verschenen, waarin veel wordt verduidelijkt omtrent het gedrag van de Drent en hoe daarmee omgegaan kan worden.

Klik hier voor meer informatie.

Verwantschap Dekreuen op de site

Sinds maart 2014 staat bij de lijst met dekreuen ook de verwantschap vermeld. Met behulp van Myrthe Maurice van de Stichting Zeldzame Huisdieren, werd de verwantschap uitgerekend. Dit moet in de nabije toekomst goed zelf te doen zijn, maar de noodzakelijke software is nog niet (voor ons) beschikbaar. Een wat uitgebreider verhaal hierover (en over andere onderwerpen) vindt u in "De Keuze van de Reu" van Bart vd Pol.

De gemiddelde verwantschap van de dekreuen op onze lijst (incl een aantal reuen die sinds kort niet meer op de lijst staan) bedraagt 36,91% (min=32,16%, max=39,76%). Hieronder een grafisch overzicht (blauwe lijn = verwantschappen van de dekreuen, dunne rode lijn = trend, stippeltjes lijn = gemiddelde waarde).

Update verplichte rabiës vaccinatie België

Pups naar België weer toegelaten

20 december 2013

Vorige maand werd bekend dat pups onder 3 maanden niet meer vanuit Nederland naar België vervoerd mochten worden, omdat Nederland niet langer als rabiës-vrij land gold.
Inmiddels is echter duidelijk geworden dat de twee uit Bulgarije ingevoerde pups die verdacht werden van rabiës toch niet besmet waren. Naar aanleiding daarvan hebben de Belgische autoriteiten besloten om Nederland weer als rabiës-vrij te zien.
Dat betekent dat pups onder 3 maanden oud, die nog niet gevaccineerd kunnen worden tegen rabiës, toch vanuit Nederland naar België mogen worden gebracht. Wel moet de eigenaar een schriftelijke verklaring hebben dat de pup is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is geweest met dieren die met rabiës besmet konden zijn.

Kijk hier voor de volledige invoereisen van België en andere landen.

 

Van de overkoepelende dierenartsen organisatie (KNMvD) heeft de Raad van Beheer melding ontvangen dat er in Nederland alleen rabiës vaccinaties geregistreerd zijn die gegeven mogen worden vanaf een leeftijd van 12 weken.
Wanneer u een hond naar België exporteert moet u na de vaccinatie nog minimaal 21 dagen wachten, dit betekent dat u honden op zijn vroegst pas op een leeftijd van 15 weken legaal naar België kunt exporteren.
 
Er zijn in Nederland 4 vaccins geregistreerd voor rabiës. Het gebruik van overige vaccins is wettelijk strafbaar.
De Nederlandse registratie hebben:
- Rabisin vanaf 3 maanden
- Nobivac rabiës vanaf 3 maanden
- NOBIVAC RL vanaf 12 weken
- VANGUARD R vanaf 12 weken.
 
Dit is de officiële informatie vanuit de KNMvD. De Raad van Beheer is geen partij tussen fabrikanten, dierenartsen en fokkers. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw dierenarts.
 
Ook Finland heeft de invoereisen aangepast. De verwachting is dat dit voor meer landen zal gaan gelden.
 
Voor meer informatie zie ook nieuws bericht van LICG op http://www.licg.nl/55f/nieuws/niet-meer-met-jong-dier-naar-belgi-en-finland.html

Voor de invoereisen per land zie http://www.licg.nl/31D/praktisch/reizen-en-vakantie.html 

 

Populatiemanagement

Afgelopen dinsdag hield Myrthe Maurice van de Stichting Zeldzame Huisdieren een gloedvol betoog over het populatiemanagement. Het eerste deel van de lezing bestond uit een algemeen verhaal over Inteelt, Verwantschap, DNA, Genen en Allelen. In het tweede deel ging zij verder in op de situatie van de Drentsche Patrijshond. Kijk onder Fokken -> Populatiemanagement voor meer info.

Staatssecretaris en RAADAR

Op 4 oktober jl.–Dierendag–heeft de staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, een Beleidsbrief Dierenwelzijn aan de voorzitter van de Tweede Kamer gezonden. U leest hem hier in de nieuwsbrief van RAADAR.

 

 

De hond zoals wij hem kennen ontstond in Europa

De hond zoals we die kennen ontstond anders dan men tot nu toe dacht, niet in Azië, maar waarschijnlijk in Europa (en misschien wel in Drenthe ) volgens een net gepubliceerd onderzoek in Science.
Finse genetici stellen dat alle honden (dus ook uw Drent) afkomstig zijn van een inmiddels uitgestorven wolvensoort die in Europa leefde. Omdat de wolf in de prehistorie ook nog eens in een groot gebied voorkwam, bleef de oorsprong van de hond moeilijk te bepalen. De grote verscheidenheid tussen de honden (een chihuahua lijkt in weinig op een Deense Dog) deed vermoeden dat honden op verschillende plekken tegelijk zouden zijn ontstaan. [zie de Volkskrant]

Update Cynophilia

BESTUUR CYNOPHILIA

Wellicht heeft U de afgelopen maanden al het een en ander vernomen over de situatie van Cynophilia. Er is inmiddels een nieuw bestuur aangetreden dat conform de opdracht van de Algemene Leden Vergadering diende te onderzoeken of en hoe Cynophilia door kon gaan in haar bestaan. Al snel werd duidelijk dat voortzetting van de vereniging in de oude structuur geen optie was. Het bestuur heeft nieuwe kansen en mogelijkheden onderzocht en benoemd en is vervolgens voortvarend te werk gegaan. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een masterplan, dat richtinggevend zal zijn voor het nieuwe Cynophilia. De ondertitel van dit plan: "Crisis is Cansen"...

Cynophilia pakt het moment om het tij te keren! Met veel enthousiasme informeer ik u, namens het bestuur van Cynophilia, graag over de laatste ontwikkelingen.

Daarnaast gaat Cynophilia zich opnieuw focussen op een rol die haar sinds vele decennia werd toegedicht. Cynophilia blaast nieuw leven in haar oude oorspronkelijke rol als kennis instituut dat opnieuw een faciliterende rol krijgt binnen de kynologie. Vanuit deze gedachte is de Cyno Campus, ontstaan, onlosmakelijk onderdeel van Cynophilia. Hier worden lezingen, workshops en seminars georganiseerd waarmee de hondenliefhebber, de sporter, de fokker en de verenigingen hun voordeel kunnen doen. Er is een abonnementen systeem ontwikkeld waarbij de abonnee korting krijgt op zijn inschrijvingen. De jaarkalender voor 2014 nadert zijn afronding, binnenkort zullen de eerste lezingen en seminars voor 2014 bekend worden gemaakt. Kijkt u eens op onze website. U ontvangt binnen twee weken een nadere mailing met een duidelijke uitleg over dit nieuwe initiatief en de mogelijkheden voor de verenigingen.

RASHOND

Een van de belangrijkste doelen die Cynophilia zich stelt is het geven van nieuw elan aan het begrip "rashond". Het imago van de rashond is beschadigt, het is aan ons, de kynologie in zijn geheel, om dit beeld om te buigen naar een positief beeld! Cynophilia neemt hierin graag het voortouw, maar alleen met uw enthousiasme en inzet kunnen we hierin slagen. Binnenkort geeft Cynophilia gestalte aan een nieuw fenomeen dat een grote beweging binnen de kynologie tot stand zal brengen. Decertificering van de zorgvuldig gefokte rashond en de zorgvuldige fokker! Samen met serieuze partners wordt de laatste hand gelegd aan een reeds tot in detail uitgewerkt certificeringssysteem dat de mogelijkheid zal bieden aan serieuze en ambitieuze fokkers om zich te onderscheiden. Cynophilia zal u binnenkort nader informeren over de kick-off die gepland staat voor januari 2014! Op 9 november 2013 organiseert Kunogonda een symposium genaamd: Toekomst voor traditie, certificeren van de bonafide rashondenfokkerij. Een must voor iedere geïnteresseerde op dit gebied!.

WINNER

Het Winnerteam is op dit moment druk doende om de Winner gestalte te geven. Inmiddels kan via www.doglle.com al worden ingeschreven, deze week zal ook de eigen Winner-site online gaan. Via social media zoals Facebook (zoek naar: amsterdam winner show) kunt u voortdurend van de laatste ontwikkelingen op de hoogte blijven. De insteek voor de Winner 2013 is een solide show neer te zetten met "oog voor detail". Creativiteit staat voorop, met minder middelen een super show neerzetten voor de exposant. De Winner moet het visitekaartje worden van de Nederlandse kynologie. De media zullen nadrukkelijk worden benaderd met positief nieuws over de ontwikkelingen in de kynologie.

Op de Winner ondergaat het Hondendorp een grote facelift. Een opzet à la Crufts! Geen marktkramen met een bench waar de hond zijn dag moet doorbrengen, maar een gastvrije stand met een ren waardoor onze geliefde rashonden op een hondvriendelijke en uitnodigende manier aan het publiek worden getoond. Cynophilia ziet zich echter genoodzaakt een beroep te moeten doen op financiële steun vanuit de verenigingen. In gezamenlijkheid met de verenigingen een actief beleid voeren om het imago van de rashond te verbeteren is één van de speerpunten van het nieuwe beleid en dit initiatief op de Winner is één van de eerste aanzetten daartoe. Omdat dit jaar voor het eerst een eendaagse cacib-show wordt georganiseerd, voorafgaand aan het Winnerweekend, heeft deze dag een extra mogelijkheid gecreëerd om vele bezoekers te trekken. We zullen daarbij alles op alles zetten om via de media potentiële pupkopers te trekken.

Zo zullen er korte seminars georganiseerd worden voor de pupkoper die op zoek is naar een zorgvuldig gefokte rashond. Deze mensen worden vervolgens uitgenodigd om een rondgang te maken door het Hondendorp. Het is aan u, als rasvereniging, om een reëel beeld van uw ras te schetsen want het kiezen van het juiste ras dat echt bij de persoon of het gezin past is een eerste vereiste. Het Hondendorp wordt opgebouwd in de hal waar ook de erering zich bevind. Hier zullen doorlopend demo's worden gegeven, wederom een grote publiekstrekker.

SPONSOREN

Op dit moment wordt met verschillende sponsoren gesproken over de aankleding van de hallen. Ook wordt er een heus gezondheidsplein neergezet, een aantal partners hebben reeds aangegeven een stand te willen betrekken op dit fraaie plein. Voor u als vereniging en als hondenliefhebber de aangewezen gelegenheid om veel informatie op te doen. En tot slot zullen er stijlvolle "Winner" souvenirs worden verkocht, hiermee kan een ieder laten zien trots te zijn op 's lands grootste rashondententoonstelling, onze rashonden en de Nederlandse kynologie in het algemeen.

Mocht uw vereniging goede ideeën hebben die zonder of met een low budget te realiseren zijn, dan horen wij het graag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Heeft u sponsoren achter de hand die geïnteresseerd zijn in het sponsoren van hiervoor genoemde onderdelen van Cynophilia, dan kunt u ons met hen in contact brengen via hetzelfde e-mailadres. Ook uw positief kritische mening zien wij graag tegemoet.

Cynophilia hoopt een mooie uitwerking te kunnen geven aan haar beoogde rol en beseft zich terdege dat dit alleen mogelijk is wanneer een goede samenwerking ontstaat met de verenigingen, de sporters, de fokkers, de liefhebbers, de veterinairen en overige partijen binnen de kynologie. We zullen dan ook proberen om u zo veel mogelijk te betrekken bij onze plannen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Cynophilia,

Rachel C.M. Dijkhorst-Noij,
secretaris

Veroordeling voor niet informeren puppy-koper

Een hondenfokker uit het Brabantse Oud Gastel is door de rechter veroordeeld voor het niet goed informeren van een puppy-koper.
De fokker had een Ierse Setter met erfelijke epilepsie verkocht aan een Rotterdamse vrouw, zonder erbij te vertellen dat die ziekte bij dit ras erg veel voorkomt. De kennelhouder had dat risico ook niet op de website vermeld.

Toen de ziekte zich na vijftien maanden openbaarde, ontkende de fokker dat er sprake was van epilepsie, volgens de kantonrechter in Bergen op Zoom vermoedelijk uit angst voor negatieve publiciteit. De fokker moet de gedupeerde hondenkoper ruim € 4.500 betalen: de volledige aankoopsom, een vergoeding voor medische kosten en rechtsbijstand plus € 1.500 smartengeld.

Het volledige artikel (NRC-Handelsblad, 3-januari-2012) is hier te lezen.

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 (0)172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden