Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Winkel
 • Video's
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Drenten aan het spelen

Wandeling

Bircmede novice najaar

herplaatser

Promotie van de Petscan bij Dierenartsenpraktijken

Hulp gevraagd voor de promotie van PETscans bij dierenartsenpraktijken in Nederland.

logo uuTAls onderdeel van Fairfok heeft het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht de PETscan ontwikkeld: één van de instrumenten om erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken in beeld te brengen.
In deze landelijke database worden de diagnoses van Nederlandse dierenartsen gebundeld, zodat men kan meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn. Voor het welslagen van PETscan moeten nog meer dierenartsen meedoen.
Met de uitkomsten van de PETscan krijgen de wetenschappers inzicht in wat er voor de Nederlandse (ras)hond gedaan kan en moet worden.
Prof.dr. Jan Rothuizen van het expertisecentrum: "Voor de ernstige problemen zullen we DNA-tests ontwikkelen. Met als resultaat een vroege diagnose, het voorkómen van het fokken van zieke nakomelingen en een snellere en betere behandeling van een dier."

Fokkerijadviezen

In de database verzamelt men de diagnose, geboortedatum, het ras, geslacht, gewicht en de chipcode. Naam of adresgegevens van de diereigenaar worden niet geregistreerd, zodat de privacy is gewaarborgd. Het expertisecentrum kan op basis van de PETscan fokkerijadviezen aan de rasverenigingen geven, die hun fokbeleid hierop aan kunnen passen. Omdat de metingen met PETscan continu doorgaan, is het succes van het gevoerde beleid direct zichtbaar. Dierenartsenpraktijken die actief aan PETscan meewerken, ontvangen alle adviezen van het ECGG aan rasverenigingen. Ze kunnen daarmee de fokkers in hun praktijk begeleiden en adviseren.

Hogere dekking nodig

RothuizenRothuizens team werkt voorde PETscan samen met dierenartsenpraktijken in het hele land. Momenteel is de dekking onder dierenartspraktijken ca.10%, terwijl technisch gezien al zo'n 90% mee zou kunnen doen. Hoe hoger de dekking, des te waardevoller de PETscan.
Rothuizen: "Er komen iedere week praktijken bij, maar het zou enorm helpen als de fokkers en eigenaren van honden zelf aan hun dierenarts willen vragen mee te doen. Deelname is gratis, qua tijdsbesteding kost het de dierenarts maar een paar seconden per patiënt, de privacywetgeving wordt volledig gewaarborgd, en we hopen zo ook snel duidelijkheid te kunnen geven over verschillen tussen stamboom en look-alikes."

Promotiemateriaal

Alle deelnemende praktijken krijgen een poster voor in de wachtkamer, een presentatie voor de wachtkamer-tv, en informatieflyers om aan hun klanten mee te geven.

Deelnemende praktijken zijn dus al in de wachtkamer direct herkenbaar. Rothuizen roept rashondenfokkers op de PETscan bij hun eigen dierenarts onder de aandacht te brengen: ‘Heeft uw dierenarts nog geen promotiemateriaal in de wachtkamer, dan vraag hem of haar er dan naar. Help ons om ook uw dierenarts te overtuigen om ook deel te gaan nemen aan de PETscan!
Professor Rothuizen's onderzoek leidt tot structurele gegevens die nodig zijn voor een goed fokbeleid. Onder meer op basis van dit onderzoek kunnen we objectieve voorlichting geven over het te voeren fokbeleid en zo nodig samen met de rasverenigingen fokbeleid ontwikkelen.

Nieuwe Kennis Tour sessie 2016/2017


logo raad van beheer kennis tour

De inschrijving voor de nieuwe sessies Kennis Tour 2016/2017 is geopend.

Er zijn nieuwe Kennis Tour sessies gepland voor de tweede helft van 2016 en begin 2017.

Een mooi afwisselend programma waarbij de inhoud van de lezingen niet alleen voor fokkers maar ook voor hondenbezitters, hondenliefhebbers, dierenartsen, paraveterinairen, (aspirant-) keurmeesters, leden van fokadviescommisies, bestuursleden van kynologische verenigingen en overige geïnteresseerden interessant is.
 
De onderwerpen zijn:

Spreker Onderwerp
drs. Maarten Kappen De toekomst van de fokkerij - kansen en bedreigingen; een overzicht van bestaande en nieuwe mogelijkheden om de vruchtbaarheid van de hond te beïnvloeden en verbeteren.
Marjolein Roosendaal De wereld van kleuren bij honden - vachtkleuren
Marjolein Roosendaal De wereld van kleuren bij honden - ogen & neuzen en kleurgebonden ziektes
drs. Erik den Hartog Spuiten en slikken: darmziekten bij rashonden en honden met rare dingen in hun maag

 
Meer informatie en inschrijven via deze website.
 

Jaaroverzicht 2015 'Houden van Honden in beeld'

rvbDe Raad van Beheer geeft ieder jaar een fraai geïllustreerd overzicht van hoogtepunten van de Nederlandse kynologie. Daarin laat de Raad van Beheer ook zien waar de Raad van Beheer anno nu voor staat: gezonde en sociale honden!

Bij het lezen van de overzichten kan het niet anders dan dat je ziet dat de Raad van Beheer op tal van terreinen volop in beweging is.

Hier kun je het Raad van Beheer Jaaroverzicht ‘Houden van honden in woord en beeld’ downloaden in PDF. Op dezelfde pagina vind je ook de edities van 2014 en 2013

Lezingen ‘gezonde voeding’ en ‘KNO-problemen bij honden’

logo raad van beheer kennis tour

Inschrijving Raad van Beheer Kennis Tour 2016 geopend.

Wegens groot succes maakt de Raad van Beheer ook dit jaar weer een kennistour door het land. De Raad van Beheer Kennis Tour is voor exposanten, fokkers, hondenbezitters en –liefhebbers en overige geïnteresseerden. We herhalen twee sessies uit 2015 op verzoek in "regio Randstad" in Zoetermeer

 • "Gezonde voeding"
  "Beter weten over beter eten: fabels en feiten over gezonde voeding voor de hond"
  door dr. Esther Hagen-Plantinga (Universiteit Utrecht),
  donderdagavond 17 maart 2016, Zoetermeer.

 • "KNO-problemen"
  "Rasgebonden KNO-problemen; van (Oost-Indische) Doofheid tot Ademhalingsklachten"
  door Dr. Gert ter Haar (Royal Veterinary College),
  woensdagavond 18 mei 2016, Zoetermeer.


Mede dankzij onze partners Proteq Dier & Zorg en Eukanuba kunnen we deze sessies tegen een aantrekkelijk tarief (€ 19,50 incl. BTW) organiseren.

Cursus "Erfelijkheidsleer & Fokken van Honden"

Op zaterdag 21 november 2015 organiseren Myrthe Maurice en Kor Oldenbroek (die u kunt kennen van hun voordrachten voor de Vereniging tijdens een Ledenvergadering) de cursuse"Erfelijksheidsleer & Fokken van Honden".

Tijdens deze eendaagse cursus leert u de theorie over erfelijksleer in het algemeen en het fokken van honden in het bijzonder.

Voor wie?

U wilt zich gaan verdiepen in de erfelijkheidsleer en het fokken van honden. U hebt een hond waar u mee fokt of wilt gaan fokken. Of, u bent lid of bestuurslid van een foktechnische commissie en wilt een ras verbeteren.

Resultaat

Inzicht in de wetmatigheden van de erfelijkheidsleer en de toepassingen daarvan in het fokken van dieren. Kennis over het fokken op een verantwoorde manier van een volgende generatie. Mogelijkheden van de moleculaire genetica. Kennis over verwantschap en inteelt die nodig is om een ras in stand te houden.

Bijzondere samenwerking

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

Waar, wanneer en hoe lang?

Het is een cursus van een dag en (van 10:00 - uiterlijk 17:00) waarbij het doel is om de cursisten deze materie beter te laten begrijpen. Bij de dag zit lunch en cursusmateriaal inbegrepen en kost slechts €99,-

Voor meer informatie over de locatie en het aanmelden zie de website.

Locatie Barneveld
Datum 21 november 2015
Tijd 10:00 - 17:00

Beantwoording Fairfok vragen door de Staatssecretaris

Raad van BeheerDe Raad van Beheer wil graag de aandacht vestigen op de schriftelijke beantwoording door Staatssecretaris Dijksma (EZ) van de Kamerleden Van Gerven (SP) en Van Dekken (PvdA) over zieke rashonden en het Fairfok-keurmerk.

Het Fairfok-programma vindt u hier en de vragen van de Kamerleden met de bijbehorende antwoorden van de Staatssecretaris vindt u hier.

 

Bewijs van vakbekwaamheid

Wellicht interessant voor fokkers en/of pensionhouders: er is een nieuwe opleiding beschikbaar: "Bewijs van Vakbekwaamheid".

Werkt u met dieren, vangt u dieren op, fokt of verkoopt u dieren? Dan heeft u misschien te maken met het "Besluit Houders van Dieren": een nieuwe wet die per 17 april 2015 van kracht is gegaan (zie de link voor meer informatie).

Een van de onderwerpen daarin is het "nieuwe bewijs van vakbekwaamheid" maar hoe zat dat ook alweer?

Overal waar dieren bedrijfsmatig worden gehouden of verkocht, moet iemand aanwezig zijn die een bewijs van vakbekwaamheid heeft voor de betreffende diergroep. Er zijn vijf groepen gedefinieerd:

Honden Zoogdieren Vogels Vissen Terrariumdieren
Honden & Katten Overige Zoogdieren Vogels Vissen Herpeten
(Amfibieën en Reptielen)

U vindt hier veel meer informatie.

Nieuw besluit houders van dieren

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.

De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten  opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.

Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokker bedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.

Wat echter voor veel verwarring heeft gezorgd zijn de indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. De achtergrond van deze indicaties was juist om een en ander te verduidelijken in geval van twijfel of er sprake is van bedrijfsmatigheid en zeker niet om het ingewikkelder te maken.
Deze indicaties spelen in principe alleen een rol bij twijfelgevallen (grijs gebied rondom het aantal van 20 dieren); dan worden deze indicaties meegewogen ten behoeve van de bewijslast omtrent bedrijfsmatigheid.

Laat u dan ook niet teveel in verwarring brengen. Voor honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de belangrijkste richtsnoer.

Tijdens ons overleg hebben wij aangedrongen op een officieel standpunt van de overheid om het besluit houders van dieren te verduidelijken. Binnenkort volgt er een gezamenlijk standpunt van de overheid. Wij zullen onze leden en belanghebbenden hierover direct informeren middels een extra editie van onze nieuwsbrief Raadar.
Tevens hebben we bij de overheid aangedrongen op data voor informatiesessies voor onze leden en fokkers. Binnenkort zullen wij ook deze data van de door de overheid in samenwerking met de Raad van Beheer te organiseren informatiesessies bekendmaken en de inschrijving hiervoor openen.

De Raad van Beheer verzoekt haar leden om dit advies over te brengen aan haar fokkers en overige belanghebbenden.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer


Ingeborg de Wolf, directeur

Raad van Beheer, volop in beweging!

Bij deze nieuwe weg hoort een nieuwe identiteit en een nieuw beeldmerk. Een nieuw gezicht dat het nieuwe geluid kracht bijzet. We werken met passie aan de passie van anderen.
Het nieuwe logo (hier links) laat zien waar we voor staan: houden van honden!

Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2015 was de première van het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl en van de video die deze nieuwe weg weergeeft: 'Raad van Beheer volop in beweging!'.
 
Het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl kunt u al zien op de aangepaste website www.houdenvanhonden.nl en op Facebook en Twitter van de Raad van Beheer. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zaterdag en op de Hond van het Jaar Show zondag was de nieuwe huisstijl op de bedrijfswagen, de nieuwe stand en nieuwe folders en rolbanners al te zien. Informatie over de logo’s voor de leden om aan te geven dat u lid bent van de Raad van Beheer krijgt u in een aparte mail.
De video 'Raad van Beheer volop in beweging!' kunt u zien op de website en op YouTube: http://youtu.be/_c0gSnN-3eg

Wij wensen jullie veel kijkplezier!
 
Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer

Besluit houders van dieren

Het Besluit houders van dieren is sinds 1 juli 2014 van kracht. De Raad van Beheer krijgt veel vragen over de gevolgen van deze nieuwe wet- en regelgeving voor de hondenfokkerij, - tentoonstellingen en– wedstrijden. In dit artikel proberen we aan de hand van vraag en antwoord wat meer duidelijkheid te verschaffen.

Het volledige artikel is hier te lezen.

Boek: Het Fokken van Rashonden

Gedrukte versie handboek ‘Fokken van rashonden’ nu beschikbaar bij Raad van Beheer en kan hier besteld worden.

Het handboek 'fokken van rashonden, omgaan met inteelt en verwantschap' is vanaf nu in gedrukte vorm beschikbaar.
Het eerste exemplaar werd tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgereikt aan voorzitter van de Raad van Beheer Gerard Jipping en aan de auteurs Kor Oldenbroek en Jack Windig van het WUR.

Dit boek beschrijft de genetische kennis die nu beschikbaar is over de fokkerij van dieren en in het bijzonder die over het fokken van rashonden. Het boek gaat vooral in op de effecten van verwantschap en inteelt en het verminderen van de kans op erfelijke aandoeningen.

Voor het volledige artikel, kijk hier.

U kunt ook de digitale versie lezen of downloaden  

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 (0)172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden