Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Winkel
 • Foto's
 • Video's
 • Contact
 • Blogs
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Rockanje

DW4

Bircmede novice najaar

herplaatser

Afgelopen zaterdag was het een mooie, zomerse dag, zo’n dag waarop je het liefst met honden op de hei of in het bos wilt gaan wandelen. Maar het bestuur had in al haar wijsheid besloten een uitgebreide bestuurs- en commissievergadering te houden over “communicatie”. Hoe gaan we in deze tijd om met onze leden (en andere geïnteresseerden in de Drentsche Patrijshond)? "Communiceren" via Websites, Social Media, Nieuwsbrief en natuurlijk Onze Drent?

Tijden veranderen en nieuwe manieren om met elkaar van gedachten te wisselen dienen zich aan. Je hoeft niet met alles mee te gaan maar als blijkt dat veel leden Facebook, Instagram en Twitter gebruiken, dan moet je daar op z’n minst iets over vinden.

bestuur en commissies

Het bestuur en afgevaardigden van de verschillende commissies aan tafel in Woudenberg

Social Media

Van 2 tot 5 werd hierover gesproken: wat betekent het voor de vereniging dat we op Facebook zitten, moeten we ons Twitteraccount weer heropenen, wie geeft antwoord op de via Social Media gestelde vragen, wat als een “deskundige” op vakantie is en meer. En natuurlijk, hoe voorkom je “gedoe” op de Social Media?

Social Media biedt heel veel voordelen: makkelijk, snel en gratis maar de nuance wil weleens verdwijnen als mensen in een opwelling maar zeggen wat ze op dat moment denken. Daar gaan anderen dan ook weer op reageren en voor je het weet…….

Een bijkomend iets is de tijd die het kost. Niet alleen betekent meer communicatie meer tijd van het bestuur en de commissies, maar ook een hogere “snelheid” reageren. Een ingezonden brief kan in het weekend ook wel beantwoord worden, maar een vraag/opmerking op Facebook moet eigenlijk dezelfde dag beantwoord worden. En als we de huidige hoge normen willen handhaven (de vereniging kan het zich niet permitteren zomaar iets te zeggen), dan houdt dat in dat je dezelfde dag nog tijd moet vrijmaken. Maar wie gaat dat allemaal doen?

Op de komende ALV zal hierover en over de veranderingen in de manier van samenwerken tussen commissies en bestuur waarschijnlijk meer duidelijkheid gegeven worden.

5 kanalen

Huidige communicatiekanalen van de VDP. De snelheid waarmee
gereageerd moet worden, wordt van links naar rechts steeds hoger.

Open ↔ Besloten

Tijdens de vergadering werd ook uitgebreid stil gestaan bij de openheid van Facebook-pagina van de vereniging. Op dit moment hebben we een pagina en tijdens de discussie werd geopperd om hier een groep van de te maken. Voor hen die minder bekend zijn met Facebook hier de verschillen.

Pagina

 • Privacy: paginagegevens en -berichten zijn openbaar en over het algemeen voor iedereen op Facebook beschikbaar.
 • Doelgroep: iedereen kan een pagina leuk vinden om een connectie met de pagina te maken en updates in het nieuwsoverzicht te ontvangen. Er geldt geen limiet voor het aantal personen dat een pagina leuk kan vinden.
 • Communicatie: Mensen die helpen met het beheer van een pagina kunnen berichten plaatsen uit naam van de pagina. Paginaberichten worden weergegeven in de nieuwsoverzichten van personen die de pagina leuk vinden.
Groep
 • Privacy: naast de instelling Openbaar zijn er meer privacy-instellingen beschikbaar voor groepen. In besloten en gesloten groepen zijn berichten alleen zichtbaar voor de groepsleden.
 • Doelgroep: Je kunt groepsprivacy aanpassen, zodat leden door beheerders moeten worden toegevoegd of goedgekeurd. Wanneer een bepaald aantal leden voor de groep is bereikt, worden bepaalde functies beperkt. Het nuttigst zijn groepen met een beperkt aantal personen dat je kent.
 • Communicatie: de leden van groepen ontvangen standaard meldingen wanneer een lid een bericht in de groep plaatst. Groepsleden kunnen deelnemen aan chats, foto's uploaden naar gedeelde albums, samenwerken aan groepsdocumenten en alle bevriende leden uitnodigen voor groepsevenementen.

Besloten werd om, in ieder geval voorlopig, het bij een pagina te houden. Gegeven de huidige populariteit van de pagina zouden we snel de grens van een echte groep overschrijden en bovendien kost het modereren van een groep te veel tijd, gegeven de huidige bemensing van de redactie.
De huidige politiek om samenvattingen op Facebook en de volledige artikelen op de website te zetten, blijft gehandhaafd. Op deze manier willen we voorkomen dat er “te zware” kost op Facebook staat, en kan iedereen die dat wil direct doorklikken om toch het gehele verhaal te lezen.

De zeer constructieve middag (het was voor het eerst sinds jaren dat de commissies op deze manier gezamenlijk vergaderden) werd afgesloten met een biertje, glas wijn en een bitterbal waarna men weer huiswaarts ging (voor sommigen nog 1 ½ uur rijden).

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 (0)172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden

Creative Commons-LicentieDit werk van de Vereniging Drentsche Patrijshond valt onder:
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie
Laatste aanpassing aan de website:
30 July 2019 (13:45).