Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Winkel
 • Video's
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Drenten aan het spelen

Wandeling

Bircmede novice najaar

herplaatser

Vraag op tijd (deskundige) hulp

Van tijd tot tijd krijgen we een verzoek om te helpen bij het herplaatsen van een Drent. 

Er zijn verschillende redenen waarom een hond moet worden herplaatst, zoals tijdgebrek, echtscheiding, ziekte of overlijden van de eigenaar. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat een hond wordt aangeboden in verband met gedragsproblemen, waarbij de baas/hond relatie ernstig is verstoord.

Iedere Drent heeft zijn individuele karakter. Hij kan meer of minder verlegen of brutaal zijn. Het karakter speelt een grote rol bij hoe de hond zal reageren op zijn omgeving. Het gezinsleven is voor een hond vaak inconsequent. Het ontbreken van duidelijke en consequente regels, leidt - vooral bij de wat brutale karakters - vaak tot gedrag dat voor de eigenaar moeilijk controleerbaar wordt.

Uit de praktijk blijkt dat het bovengenoemde probleem vaak al op jonge leeftijd (in de puberteit) ontstaat. Het escaleert als de hond een jaar of 2 oud is, soms met (ernstige) bijtincidenten als gevolg. Eigenaren zien in de puberperiode helaas vaak nog geen aanleiding om hulp te zoeken.
De vereniging heeft als regel dat honden met gedragsproblemen niet voor herplaatsing in aanmerking komen. Toch willen we ons inzetten voor deze honden door samen met de eigenaar en fokker een oplossing te zoeken.

Als de hond een gedragsprobleem heeft, geven we het advies contact op te nemen met een goede gedragstherapeut. Ten eerste om inzicht te krijgen in het ontstaan van het ongewenste gedrag. Ten tweede om te zien of het mogelijk is de hond weer op het juiste spoor te krijgen zodat de hond toch voor herplaatsing kan worden aangeboden.

Het opvoeden van een Drent wordt regelmatig onderschat. Als u, als nieuwe drenteigenaar, vragen of twijfels heeft, schroom dan niet om advies te vragen aan uw fokker. U bent niet de enige met vragen of twijfels! Daarnaast kunt u met vragen natuurlijk ook altijd bij de Pupinformatie/Herplaatsingen terecht, ook als u geen lid bent van de rasvereniging.

We hebben een gedragstherapeute met kennis van de Drent gevraagd mee te werken aan een aantal artikelen over gedrag en opvoeding. Zij zal ook ingaan op het detecteren van problemen en hoe daarmee om te gaan. Klik hier voor het eerste artikel (verschenen in "Onze Drent" van juni 2014).

Namens de Pupinfo en Herplaatsingen
Marja de Boer & Mirjam van Hoef

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 (0)172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden