Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Winkel
 • Video's
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Drenten aan het spelen

Wandeling

Bircmede novice najaar

herplaatser

Herplaatsers

Niemand die een Drent heeft, doet daar graag afstand van. Toch zijn de omstandigheden soms zo, dat er geen andere oplossing is dan voor de Drent een nieuw thuis te vinden. De vereniging bemiddelt hierin en plaatst vervolgens een advertentie op de site waarin de eigenschappen van de hond genoemd worden en wordt aangegeven wat voor soort "baas" er gezocht wordt.

 • Wanneer u geïnteresseerd bent in een te herplaatsen Drent, dan kunt u zich inschrijven via dit formulier.
  Zodra er een hond wordt aangeboden die redelijk past binnen de door u geschetste randvoorwaarden,  nemen wij contact met u op.
 • Wanneer u uw Drent(en) wilt laten herplaatsen, lees dan eerst "Aanbieden voor overplaatsing" en vul daarna eventueel het "Aanbieden voor overplaatsingsformulier" in.
 • herplaatser2Wanneer u nog meer vragen heeft omtrent herplaatsing/herplaatsers, kunt u contact opnemen met (invalid contact id) ((invalid contact id)).

Echter: Wel willen wij u erop wijzen dat de Vereniging in deze alleen een bemiddelende taak heeft. Wij kunnen adviezen geven maar de uiteindelijke beslissing en verantwoording voor een overplaatsing ligt bij de oude en nieuwe eigenaar. Voor problemen ontstaan na overplaatsing is de Vereniging niet verantwoordelijk: er kan hooguit geadviseerd worden. Dit is geen afschuiven van verantwoordelijkheden, maar juridisch is het nu eenmaal zo dat wij geen zeggenschap over de hond(en) hebben.

Om te zorgen dat er geen misverstanden ontstaan, is het belangrijk duidelijke afspraken te maken en eventueel een en ander op papier te zetten. Beide partijen weten zo waar ze aan toe zijn.

Wanneer u kiest voor een over te plaatsen hond, willen wij u op het volgende wijzen:

Natuurlijk zijn er mensen die bewust voor een dergelijke hond kiezen en ook goed weten waar ze aan beginnen.
Helaas is er ook een groeiend aantal mensen die dat niet weten. Als mensen contact opnemen omdat ze geïnteresseerd zijn in een over te plaatsen hond, vragen we dan ook altijd naar de reden waarom ze hiervoor kiezen en niet voor een pup.
Vaak krijgen we het antwoord dat het opvoeden van een pup veel tijd kost en veel werk is. Men gaat er dus van uit dat een over te plaatsen hond al opgevoed is en dus luistert, zindelijk is en ook al enige tijd (of dagen) alleen kan zijn. Eigenlijk zoekt men een hond waar niet zo veel tijd aan hoeft te worden besteed, want veel tijd voor de hond is er tegenwoordig helaas niet.
De verbazing is dan ook groot als we vertellen dat de meeste jonge honden juist wegens tijdgebrek voor overplaatsing worden aangeboden. Deze jonge honden zijn niet of nauwelijks opgevoed en moeten vaak alles nog leren. Alleen zijn is (nog) een probleem en lekker los rennen in het bos o.i.d. hebben ze soms nog nooit gedaan.

Tips

Als u een jonge/volwassen hond in huis wilt nemen kost dit de nodige tijd en aandacht. Gééf de hond deze tijd en aandacht. U zult merken dat u er veel voor terug krijgt en dat u nog jaren kunt genieten van een fijne hond.
We geven u graag een aantal tips.

 • Voor de hond in huis komt is het belangrijk een aantal zaken van te voren met het hele gezin te bespreken zodat u allemaal op één lijn zit. Zoals: wat zijn de huisregels, wat mag wel en wat mag niet. Wat later niet mag, mag nu ook niet!!
 • herplaatser3Houd geen rekening met zijn (slechte) verleden, vind hem/haar niet zielig. U helpt daar de hond niet mee, u maakt de situatie voor de hond onduidelijk en u geeft geen leiding aan de hond. Duidelijk zijn voor de hond en leiding geven aan de hond voorkomt ongewenst gedrag.
 • Hoe meer duidelijkheid de hond vanaf het begin krijgt, hoe gemakkelijker hij zich zal aanpassen in het nieuwe gezin.
 • Als er andere huisdieren aanwezig zijn, is het verstandig om deze onder toezicht en gedoseerd aan elkaar te laten wennen.
 • Is er al een hond aanwezig dan kunt u de beide honden beter op neutraal terrein kennis laten maken. Zo voorkomt u dat de al aanwezige hond territoriumgedrag gaat vertonen.

Geef de hond de tijd om nieuwe signalen/commando’s te leren (her)kennen. Als de hond gewend is aan de nieuwe omgeving, de nieuwe signalen en commando’s kent en daarop kan inspelen, dan kan hij/zij laten zien wie hij/zij werkelijk is. U kunt ervan uitgaan dat een volwassen hond, afhankelijk van de situatie, hier ongeveer enkele maanden voor nodig heeft.

Aanmelden

Wanneer u graag in aanmerking wilt komen voor een te herplaatse Drent, dan kunt u dat kenbaar maken door het formulier in te vullen en op te sturen.

Over te plaatsen Drenten
(invalid contact id)
(invalid contact id)
Email
Pupinformatie
(invalid contact id)
(invalid contact id)
Email

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 (0)172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden