Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Winkel
 • Video's
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Drenten aan het spelen

Wandeling

Bircmede novice najaar

herplaatser

Fokbeleid

Fokbeleidscommissie

(invalid contact id) Voorzitter
(invalid contact id)
E-mail FBC
(invalid contact id) Secretaris
(invalid contact id)
(invalid contact id) Lid
(invalid contact id)
           
(invalid contact id) Lid
(invalid contact id)
(invalid contact id) Lid
(invalid contact id)
   
           
(invalid contact id) Contactpersoon Dekreuenlijst
(maakt geen deel uit van de FBC)
(invalid contact id)
    (invalid contact id) Bestuursafgevaardigde
(invalid contact id)

De Fokbeleidscommissie (FBC) bestaat uit een aantal leden met een meer dan gemiddelde kennis van kynologie, genetica en het ras de Drentsche Patrijshond, ook wat betreft het gebruik van het ras tijdens de jacht. Zo maken een keurmeester, een dierenarts en een aantal zeer ervaren fokkers deel uit van deze commissie, terwijl ook 2 bestuursafgevaardigden deelnemen aan de vergaderingen.

De commissie dient als adviesorgaan voor het bestuur met betrekking tot zaken die het fokbeleid in de breedste zin betreffen en kan zelf ook beleidsvoorstellen opstellen.

Daartoe onderneemt de FBC de volgende activiteiten:

 • Het opstellen en handhaven van het Verenigingsfokreglement ( VFR)
 • Het informeren van de fokkers (en andere leden van de vereniging) over belangrijke onderwerpen in de fokkerij door middel van artikelen in het verenigingsblad en het organiseren van fokkersbijeenkomsten.
 • Het inventariseren en signaleren van (gezondheids)problemen die binnen het ras voorkomen door middel van gezondheidsenquêtes en het oproepen van leden zaken te melden die van belang zijn voor de fokkerij.
 • Informatie van bijzonderheden die tijdens het nestbezoek zijn gesignaleerd controleren tijdens de fokdag en verwerken in het register
 • Fokkers bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor de genetische eigenschappen (genenpool) van de populatie. Het is van belang dat een te grote verwantschap tussen de ouderdieren vermeden wordt, zodat de gemiddelde inteeltcoëfficiënt niet verder zal stijgen

puppies eten

 • De FBC beheert een lijst van beschikbare dekreuen en benadert ook actief eigenaren van geschikte reuen om deze beschikbaar te stellen voor de fokkerij. Het gebruik van een groter aantal reuen is een effectief middel om inteelt te bestrijden. Deze lijst is elders op deze website in te zien.
 • De FBC streeft naar zo groot mogelijke openheid over alles wat met fokkerij te maken heeft. Daarom is ook de database van alle geregistreerde Drentsche Patrijshonden met alle beschikbare gegevens tegen een geringe vergoeding online in te zien.
 • De FBC zal desgevraagd beginnende fokkers graag adviseren en op weg helpen. Het is echter de bedoeling dat de aanstaande fokker de reu voor zijn teef zelf uitzoekt. Ook kan de FBC behulpzaam zijn bij het geven van voorlichting en informatie aan leden van de vereniging.

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 (0)172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden