Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Winkel
 • Foto's
 • Video's
 • Contact
 • Blogs
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Dit is de ontwikkelingssite van de Vereniging De Drentsche Patrijshond. De echte site is "https://drentschepatrijshond.org".

Voorwaarden Dekreu

ClubmatchDe voorwaarden waaraan een reu moet voldoen om geplaatst te worden op de dekreuenlijst van de Drentsche Patrijshonden Vereniging zijn:

 1. De reu moet minimaal 2 maal een tentoonstelling- of (Kamp)clubmatch uitslag hebben met de kwalificatie Zeer Goed of Uitmuntend,  of een tentoonstelling (min.ZG) en een (min) KNJV-C of een werkkwalificatie. (tentoonstellingsuitslagen zijn alleen geldig indien deze behaald zijn onder een door het ras erkende keurmeester). De lijst van raserkende keurmeesters kunt u vinden op: de website van de vereniging van keurmeesters.

 2. Er moeten HD foto’s gemaakt worden door een dierenarts die daartoe geautoriseerd is door de Raad van Beheer afd. Gedrag gezondheid en Welzijn (GGW)  Deze foto’s worden opgestuurd naar de Raad v.Beheer ter beoordeling.

 3. Er moet jaarlijks een officieel oogonderzoek gedaan worden (geldig voor 1 jaar) door een daarvoor geautoriseerde oogspecialist. Een lijst van de bevoegde specialisten vindt u op:  de site van de Raad van Beheer. De eerste keer kunt u dit onderzoek laten verrichten tijdens de fokdag.

 4. 2428401 Barak w1802428401 Barak hoofd w100Er moeten 2 foto's van de reu ingeleverd worden, één foto van de reu in stand waarbij alle vier de poten zichtbaar zijn en één foto van de kop van de reu. (beide foto's van een goede kwaliteit en het liefst met rustige achtergrond)

 5. Daarnaast is het wenselijk, dat eventuele jachtkwalificaties, hetzij praktijkjacht of diploma's van jachtwedstrijden doorgegeven worden voor plaatsing op de website ter informatie.

 6. De eigenaar/eigenaresse moet lid zijn van de Nederlandse Vereniging de Drentsche Patrijshond. (Als Lid krijgt u alle faciliteiten van de Vereniging en 6 maal per jaar het clubblad 'Onze Drent'.)

Omdat niet alle gegevens (tijdig) bij het register bekend zijn en om het register te ontlasten vragen wij u kopieën van bovenstaande gegevens per mail of per post naar onderstaand adres toe te sturen.

Op het moment van plaatsing op de dekreuenlijst voldoet een reu aan de foknormen van de Vereniging `de Drentsche Patrijshond` t.w. uitslag van: HD, Oogonderzoek, Shows en/of Veld- cq KNJV wedstrijd. Voordat een combinatie aangevraagd wordt, moet de fokker en/of een dekreu-eigenaar controleren of het oogonderzoek van reu en/of teef nog geldig is.

Indien een reu niet meer voldoet aan de gestelde eisen ( bv na gebleken afwijkingen in 3 of meer nesten) dan wordt de reu, uiteraard na het inlichten van de eigenaar, van de lijst verwijderd.

Hebt u nog vragen, dan kunt u deze mailen of naar onderstaand adres sturen. Ik zal proberen uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


(invalid contact id)
(invalid contact id)
(invalid contact id) (invalid contact id)
(invalid contact id)

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 (0)172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden


Creative Commons-LicentieDit werk van de Vereniging Drentsche Patrijshond valt onder:
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie
Laatste aanpassing aan de website:
03 April 2019 (08:17).