Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Winkel
 • Foto's
 • Video's
 • Contact
 • Blogs
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Rockanje

DW4

Bircmede novice najaar

herplaatser

Reuendag 8 september 2013

Op zondag 8 september 2013 werd de eerste door de FBC georganiseerde reuendag gehouden. Een vijftigtal reuen kwamen in de stromende regen met hun eigenaren naar het terrein van de kynologenclub “Dieren en omstreken” te Dieren. Gelukkig had de organisatie het geluk gebruik te mogen maken van een aantal grote tenten, die rondom de ring waren gerangschikt. Ook de keurmeesters, schrijver en ringmeesters hadden de beschikking over een tent, zodat de keuring op een comfortabele wijze kon geschieden. Echter nadat iedereen zijn nummer en catalogus had afgehaald, de koffie was genuttigd en de keuringen een aanvang namen werd het gelukkig droog!

De reuen werden op volgorde van leeftijd (de jongste het eerst) door beide keurmeesters, Mw. Helling-van den Elzen en Mw. Reeskamp-Blok, gezamenlijk gekeurd en na elke hond werd via de geluidsinstallatie en korte bespreking van de reu gegeven. Deze gang van zaken werd als zeer plezierig en leerzaam ervaren vooral door diegenen die niet ervaren zijn in het showen van hun honden. Bovendien is het ook voor de toeschouwers en aanwezige fokkers fijn om direct te horen hoe de keurmeesters over een reu dachten.

De keuring verliep vlot maar door het grote aantal inschrijvingen werd de laatste hond toch ruim na de geschatte eindtijd gekeurd. Na het middaguur was echter de zon gaan schijnen en was het aangenaam vertoeven onder de stralend blauwe hemel. De sfeer was goed er werden contacten gelegd, oude contacten hersteld en er werd door beginnende Drenten-fokkers, liefhebbers en reu-eigenaren kennis opgedaan over exterieur, gezondheid en fokkerij van ons fraaie ras. Mooi was het dat ondanks het grote aantal reuen het onder de honden in goede harmonie is verlopen, behoudens een paar keelgeluiden en snel te corrigeren uitvallen. Wij mogen trots zijn op het goede karakter van ons ras!

Ook de beide keurmeesters gaven na afloop aan van deze dag genoten te hebben. Zij waren te spreken over de kwaliteit van de ingeschreven reuen en dat is te zien aan de uitslagen die u op de website kunt lezen. Er werd geen enkele kwalificatie lager dan ZG gegeven!                                          

Na afloop bereikten de FBC al een aantal positieve geluiden over deze geslaagde dag en de eerste aanmeldingen voor de dekreuenlijst zijn binnen! Daar was het vooral om te doen, verbreding van de genenpool, vergroten van de diversiteit en beperken van de inteelttoename binnen ons ras.

Door het succes van deze dag is de kans groot dat dit zal uitgroeien tot een periodiek te organiseren evenement. U hoort het ongetwijfeld te zijner tijd!

De uitslagen vindt u hier:

 

Bart van der Pol,
secretaris FBC

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 (0)172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden

Creative Commons-LicentieDit werk van de Vereniging Drentsche Patrijshond valt onder:
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie
Laatste aanpassing aan de website:
30 July 2019 (13:45).