Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Winkel
 • Video's
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Drenten aan het spelen

Wandeling

Bircmede novice najaar

herplaatser

Reuendag

Doel

2764177 Antar hoofdHet doel van de reuendag is meer reuen beschikbaar te krijgen voor de fokkerij. Voor een nationaal ras als het onze is het heel belangrijk zo veel mogelijk verschillende reuen in te zetten voor de fok zodat de genenpool zo groot mogelijk blijft. Daar praktisch de gehele populatie binnen onze landsgrenzen woont heeft de Vereniging de belangrijke taak ons ras als nationaal erfgoed te bewaken, te bewaren en waar mogelijk te verbeteren.

 Tijdens fokdagen worden steeds reuen genoteerd die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het voortbestaan en de gezondheid van ons ras. De eigenaren van deze reuen worden dan uitgenodigd de reuendag bij te wonen. Echter ook reuen die niet geselecteerd worden op de fokdagen, maar die later een geldige kwalificatie hebben gekregen, zijn welkom!
De honden worden door een erkende keurmeester worden beoordeeld en zullen een officiële kwalificatie krijgen.

Samen met de kwalificatie die verkregen is op de fokdag of een andere tentoonstelling of clubmatchtelt deze kwalificatie (mits tenminste ZG) mee voor de eisen zoals die in het Verenigings Fok Reglement zijn opgenomen.

Tevens krijgen de fokkers de gelegenheid de reuen “live” te zien en kennis te nemen van de kwaliteiten van deze reuen. Een vaak gehoorde klacht is dat er misschien wel geschikte reuen zijn maar dat je ze nooit ziet! Ook hiervoor is deze reuendag bij uitstek de gelegenheid.

Meedoen

De Fokbeleidscommissie (FBC) roept u op deel te nemen aan deze dag, niet alleen reueigenaren en fokkers, maar iedereen is welkom. Behalve het belangrijke doel van de dag, zal er ook gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en zo samen bezig te zijn met onze gezamenlijke passie: de Drentsche Patrijshond.

De Reuendag van 2015 (13 september) is geweest en dus is de inschrijving gesloten. Hopelijk komt er weer een Reuendag in 2017.


 

 

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 (0)172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden