Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Winkel
 • Video's
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Drenten aan het spelen

Wandeling

Bircmede novice najaar

herplaatser

Keurmeesterexamen 2016

- Samenwerking tussen Vereniging De Drentsche Patrijshond en Drentsche Patrijshonden Club Nederland -

Mede op verzoek van de Raad van Beheer is er op 22 september jl. een eerste bijeenkomst geweest tussen de Vereniging De Drentsche Patrijshond (VDP) en de Drentsche Patrijshonden Club Nederland (DPHCN).

Doel van deze bijeenkomst was om met elkaar te bespreken hoe we gezamenlijk het keurmeesterexamen, dat plaats zal vinden op 12 november 2016, kunnen voorbereiden en organiseren. Het is immers in het belang van het ras dat (kandidaat) keurmeesters een zo volledig mogelijk beeld hebben van de raskenmerken en diversiteit in ons ras.

We kunnen hierbij melden dat er een commissie keurmeesterexamen (CKE) is samengesteld met de volgende leden:

Namens de VDP Namens de DPHCN
 • Jorden de Boer (voorzitter FBC) Voorzitter CKE
 • Madelien Atema (lid bestuur VDP) 2de Secretaris
 • Janny Offereins (lid commissie Fokkerijzaken) Secretaris
 • Wim Wellens (lid commissie Fokkerijzaken) Opleidingen

Deze commissie wordt nog uitgebreid met twee keurmeesters. Beide Verenigingen doen hiervoor binnenkort een gezamenlijk voorstel aan de Raad van Beheer.

Nadat de Raad van Beheer de keurmeesters voor de CKE heeft vastgesteld kunnen we de voorbereiding concreet maken met data, uitnodigen kandidaat keurmeester voor de opleiding ed. Een examen kan natuurlijk niet zonder honden (en goede voorbrengers). De commissie zal dan ook een aantal van u gaan benaderen met het verzoek of u tijd wilt vrijmaken om uw hond te tonen op een praktijkdag of (proef)examen.

Als laatste is het leuk om te weten dat de kandidaat keurmeesters, als onderdeel van hun opleiding, ook een actieve rol krijgen bij de diverse Verenigingsactiviteiten in 2016 (fokdag, nakomelingendag, clubmatch en bij voorkeur ook een veldwedstrijd).

Wij zien uit naar een goede samenwerking.

Marc Massaar van Schaik Henk Kamperman
Voorzitter Vereniging De Drentsche Patrijshond Voorzitter Drentsche Patrijshonden Club Nederland

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 (0)172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden