Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Winkel
 • Video's
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Drenten aan het spelen

Wandeling

Bircmede novice najaar

herplaatser

Introductie

2754415 Jarra hoofd w300Naar aanleiding van de oproep van de FBC in Onze Drent van februari en april 2008 en de vele persoonlijke benaderingen daarna, hebben een behoorlijk aantal reu-eigenaren hun hond aangemeld voor plaatsing op de dekreuenlijst. De vereniging is deze leden dankbaar voor de bereidwilligheid hun hond ter beschikking van de fokkerij te willen stellen en op die manier een bijdrage te leveren aan het behoud van de genetische diversiteit van ons ras.

2630889 Bart hoofd w300

Aanmelden

U kunt uw hond aanmelden voor de dekreuenlijst, opgave kunt u doen via e-mail dekreuen. De voorwaarden voor plaatsing op de lijst leest u hier.

Uiteraard moet voorafgaand aan de dekking wel door beide eigenaren van de ouderdieren worden gecontroleerd of alle verplichte onderzoeken nog geldig zijn.
Indien U uw hond wel heeft opgegeven, maar hij staat niet in de lijst, kan het zijn dat uw hond (nog) niet voldoet aan alle voorwaarden van de fokkerij. Zodra uw hond wel aan de voorwaarden voldoet, kunt u middels een bericht aan e-mail dekreuen hiervan een mededeling doen. Uw hond zal dan zo spoedig mogelijk in de lijst worden opgenomen.

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 (0)172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden