Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Winkel
 • Video's
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Drenten aan het spelen

Wandeling

Bircmede novice najaar

herplaatser

Zin en onzin over DNA-testen bij de Drentsche Patrijshond

logo dnaDe laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt in de wetenschap over erfelijke ziektes, de daaraan ten grondslag liggende mutaties en de tests op DNA-niveau die het opsporen van lijders en dragers van deze ziekten vergemakkelijken. Van veel van deze aandoeningen is de oorzaak in kaart gebracht en bestaan er nu mogelijkheden om fokdieren te testen op dragerschap van deze aandoeningen. Deze testmogelijkheid is bijzonder belangrijk in het bestrijden van deze ziekten en in de fokkerij wordt daar al dankbaar gebruik van gemaakt. Bij het ontwikkelen is gebleken dat er voor bepaalde als erfelijk bekend staande aandoeningen bij verschillende rassen vaak verschillende mutaties als oorzaak kunnen worden gevonden. Van veel wereldwijd voorkomende rassen zijn al veel DNA-tests beschikbaar.

Commerciële DNA-testen

Een aantal commerciële laboratoria in binnen- en buitenland biedt tegenwoordig deze DNA-testen aan. Voorzichtigheid is echter geboden: Een test die voor het ene ras is ontwikkeld en wordt aangeboden is niet zonder meer toepasbaar bij het andere ras! Dit in tegenstelling tot wat de commerciële aanbieders u willen doen geloven.

PRA

Bijvoorbeeld: er zijn tot nu toe 6 à 7 verschillende mutaties met betrekking tot PRA waarop getest kan worden. Geen van deze testen blijkt echter toepasbaar bij de Drenten. Zoals u misschien weet zijn in 2013 (tijdens de fokdagen) twee gevallen van PRA bekend geworden. Van beide honden is bloed opgestuurd naar OptiGen in de VS. Al de beschikbare DNA-tests zijn gedaan en bleken negatief. Toch hebben deze honden klinisch PRA. Blijkbaar is er bij de Drenten nog een andere mutatie in het spel. Het opsporen van deze mutatie zou voor een nationaal (en wereldwijd dus zeer zeldzaam ras als het onze) een kostbare zaak kunnen worden.
Het is uiteraard een ramp als het je eigen hond betreft maar de fokbeleidscommissie moet zich bij het maken van beleid laten leiden door de ernst van de problemen. PRA is gelukkig iets wat nu nog zeer zelden voorkomt en het lijkt dan ook verantwoord door te gaan met de screening zoals nu gedaan wordt.
Zoals tot nu toe gebruikelijk worden ook ouders van lijders uitgesloten van de fokkerij omdat zij bewezen dragers zijn. Als er weer een geval is voorgekomen worden er onmiddellijk DNA-testen gedaan voor alle op dat moment bekende vormen en dan hopen we maar dat er (ooit) duidelijkheid komt. Zo gauw er een geschikte DNA-test beschikbaar komt zal deze onmiddellijk worden ingevoerd omdat hiermee voorkomen kan worden dat er lijders geboren worden zonder de dragers geheel uit te sluiten. Immers uit de combinatie van drager en geheel vrije ouders komen immers nooit lijders voort.

von Willebrands disease

Min of meer hetzelfde geldt voor von Willebrands disease. De mutatie zoals bekend is bij vW type I komt bij de Drent (naar wij denken veel) voor, maar in het verleden is gebleken dat deze “lijders” geen significante afwijkingen in de stollingstijd van het bloed hadden. Blijkbaar speelt bij de Drent een andere factor ook een rol en heeft deze DNA-test bij de Drenten dus slechts een zeer beperkte waarde. Er zijn in het verleden wel Drenten geweest die vermoedelijk leden aan von Willebrand, maar de laatste decennia is daar, voor zover bekend, nooit meer sprake van geweest. Reden voor de FBC voorlopig geen DNA-test bij de Drenten verplicht te stellen.

Verplichte DNA-test

Wellicht ten overvloede: de door de Raad van Beheer vanaf 1 juni 2014 verplicht gestelde DNA test is iets heel anders dan hier bedoeld. Deze DNA-test wordt alleen gebruikt om vast te stellen of de aangemelde ouderdieren ook werkelijk de ouders van de geboren pups zijn. Daarvoor wordt bij de pups wangslijmvlies afgenomen. Het is vooralsnog niet mogelijk alle erfelijke afwijkingen in dit wangslijmvlies aan te tonen maar wellicht zal dat in de toekomst wel het geval zijn!

Het is van het grootste belang dat de eigenaren van Drentsche Patrijshonden, wel of geen lid van de vereniging, ziektegevallen van welke aard dan ook melden, zodat wij een goed beeld kunnen vormen van wat er in het ras speelt om vervolgens ook de juiste maatregelen te kunnen nemen. Het is niet in het belang van het ras honden uit te sluiten op basis van testuitslagen die op zijn minst zeer discutabel zijn. Daar mee wordt de fokbasis en de diversiteit in het ras steeds kleiner, waardoor de inteelt toeneemt en de kans op nog meer erfelijke aandoeningen juist groter wordt.

Meten is weten maar weet wel wat je meet!

 

Bart van der Pol

voormalig dierenarts VDP

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 (0)172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden