Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Winkel
 • Foto's
 • Video's
 • Contact
 • Blogs
 • Raad van Beheer
 • Kalender
 • Login

Rockanje

DW4

Bircmede novice najaar

herplaatser

Diana

Auteur: Diana van Houten, dierenarts

Bij het fokken met honden is het altijd vervelend als het niet gaat zoals gehoopt. Als een teef niet bevrucht blijkt, dus leeg blijft, als de nesten klein blijven of de pups na de geboorte alsnog sterven, is dat een grote teleurstelling voor elke fokker. Een belangrijke mogelijke oorzaak van deze problemen is de besmetting van de teef met het Canine Herpesvirus (CHV). Hoewel niet zo bekend bij hondeneigenaren blijkt maar liefst 40% van de onderzochte Nederlandse honden ooit met het virus in aanraking geweest te zijn. Vaccinatie van de moederhond tegen CHV lijkt betere bevruchtingsresultaten en minder problemen bij puppy's op te leveren.

Het Canine Herpesvirus (CHV) is een virus dat wereldwijd voorkomt bij honden. In Nederland blijkt ongeveer 40 procent van de onderzochte honden positief*. In België ligt dit aantal wat hoger op ongeveer 46 procent. Het virus veroorzaakt milde verschijnselen bij volwassen dieren, maar kan dodelijk zijn voor pasgeboren en jonge puppy’s. Een eenmaal besmette hond kan zijn leven lang drager van het virus blijven. In tijden van stress (loopsheid, dekking, geboorte) kan het virus de kop opsteken en ziekteverschijnselen veroorzaken. Daarnaast is het virus nogal eens de oorzaak van vruchtbaarheidsproblemen. Denk daarom bij het niet drachtig worden van een teef, kleine nesten of zwakke pups eens aan de mogelijkheid van besmetting met dit virus.

Symptomen

Puppy’s worden na de geboorte geïnfecteerd door hun besmette moeder. Plotselinge sterfte van de jonge puppy’s, maar ook moeilijk ademen, etterige neusuitvloeiing, schreeuwen of fietsbewegingen, kunnen symptomen zijn van een besmetting met het virus. Bij volwassen honden kunnen blaasjes op de geslachtsorganen of kennelhoestachtige symptomen op een infectie met het herpesvirus wijzen. De ziekte kan echter ook onvruchtbaarheid (‘leeg blijven na een dekking’), kleine nesten of doodgeboren puppy’s veroorzaken. Er bestaat geen effectieve therapie tegen de ziekte. Het virus is niet besmettelijk voor mensen en ook het herpesvirus dat bij mensen voorkomt, levert voor honden geen besmettingsgevaar op.

Bescherming tegen CHV

CHV wordt zeer gemakkelijk van de ene op de andere hond overgedragen: aan elkaar snuffelen of likken kan al een infectie veroorzaken. Het virus zelf is bijzonder lastig aan te tonen, aangezien het zich kan 'verstoppen' in het lichaam van de hond. Bij stressvolle situaties, zoals ziekte, maar ook rond de loopsheid of geboorte kan het virus weer actief worden. Goede hygiëne is onontbeerlijk: het virus is gevoelig voor het gros van de desinfecterende middelen. Drachtige teefjes kunnen het beste vanaf drie weken vóór tot vier weken na de bevalling apart van andere honden gehouden worden. In het geval van een vermoedelijke besmetting van puppy's met de ziekte kan het raadzaam zijn de temperatuur in het kraamhok zo hoog mogelijk te maken. Het virus gedijt namelijk het beste bij koelere temperaturen. Een verhoging van de temperatuur in het nest kan de kans op overleving van de puppy's vergroten.

Het belang van sectie

Het is aan te raden altijd bij dode pups ‐hetzij doodgeboren , hetzij gestorven binnen 30 dagen na de geboorte‐ sectie op deze dieren te laten verrichten. In het geval van het Canine Herpesvirus zal deze aantoonbaar zijn en in het sectieverslag worden vermeld.

Vaccineren tegen CHV

Pups kunnen ook beschermd worden tegen de acute vorm van het virus door de moederhond preventief te vaccineren. Het vaccineren van de teef zorgt ervoor dat haar pups antistoffen tegen de ziekte via de moedermelk binnen krijgen. Vaccinatie lijkt ook prenatale effecten te hebben: onderzoeken toonden een verhoging van het drachtigheidspercentage** aan bij vroeg gevaccineerde teven ten opzichte van hun niet gevaccineerde soortgenoten. Het vaccin kan worden toegediend aan alle honden: ongeacht of zij vrij, geïnfecteerd, of zelfs drager van het virus zijn. Toediening kan net voor en tijdens de dracht. Uw dierenarts is de aangewezen persoon waar u terecht kunt voor meer informatie.

* Prevalence of antibodies against canine herpesvirus I in dogs in the Netherlands. Frans A.M. Rijsewijk, et al. Veterinary Microbiology 65 (1999) 1‐7.

** Niet significant. bron: Protection of puppies against canine herpes virus by vaccination of the dams. H.Poulet, P.M. Guigal, et al. Veterinary Record (2001) 148, 691‐695.

Adres

Bosweg 2
3651 LV Woerdense Verlaat
+31 (0)172 409 437
secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden

Creative Commons-LicentieDit werk van de Vereniging Drentsche Patrijshond valt onder:
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie
Laatste aanpassing aan de website:
30 July 2019 (13:45).